Chinh phục mục tiêu

Tác giả: Brian Tracy, dịch giả: Nguyễn Trung An, Trần Thế Lâm.

Nhà xuất bản Trẻ.

“Tiềm năng của con người cũng giống như một đại dương chưa được khám phá, một lục địa mới hãy còn tinh khôi, một thế giới của những khả năng chờ được cởi trói để hướng đến những điều vĩ đại.” – Brian Tracy.

Quả thực, tiềm năng của con người là vô tận. Khi chúng ta vượt qua được giới hạn của bản thân, thì cũng là lúc chúng ta sẵn sàng cho 1 hành trình tiếp tục khám phá bản thân và vượt qua giới hạn tiếp theo.

“Chinh Phục Mục Tiêu” với 21 ý tưởng và chiến lược quan trọng sẽ cung cấp cho bạn phương pháp xác lập mục tiêu, kế hoạch cho tương lai, giúp bạn kiểm soát cuộc sống tốt hơn và đạt được sự thành công như bạn mong đợi, nếu bạn thực sự mong muốn hành động và bắt tay thực hiện.

Hãy gửi yêu cầu nhận sách của bạn trong mục liên hệ, chúng tôi sẽ gửi ebook trực tiếp đến email hoặc gửi đường dẫn để bạn tải sách về.
CHIA SẺ