Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì

Tác giả: Herb Cohen, dịch giả: Nguyễn Vũ Thành

Cuộc sống và giao tiếp là một chuỗi hoạt động đàm phán. Và bạn chắc chắn là 1 phần trong đó. Đó có thể là đàm phán giá cả với người bán hàng; đàm phán với con cái về món đồ chơi con thích; đàm phán với người thân về việc con học trường nào, ai đưa con đi học; đàm phán với đồng nghiệp; đàm phán lương với cấp trên… Cách bạn tham gia đàm phán sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi bạn thu được, và quyết định cuộc sống của chính bạn.

Nguyên tắc của đàm phán là làm hài lòng những người mà bạn muốn nhận từ họ (một hoặc nhiều) thứ gì đó. Gần như mọi thứ đều có thể đàm phán được, nhưng làm thế nào để bước ra từ mỗi cuộc đàm phán trong tư thế của người đạt được mục tiêu?

Qua quyển sách Bạn có thể đám phám bất cứ điều gì, Herb Cohen tổng hợp và chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm kết thúc thành công hàng nghìn cuộc đàm phán lớn nhỏ trong đời ông. Ngoài việc trình bày những yếu tố căn bản trong đàm phán và các kiểu đàm phán chủ yếu, cuốn sách còn đưa ra những ví dụ minh hoạ thú vị và thiết thực cho những hoàn cảnh khác nhau, đề xuất những giải pháp xử lý mềm dẻo, tế nhị nhưng hiệu quả mỗi tình huống hay xung đột. Đó có thể là 1 trong các tính huống oái ăm đã nêu ở trên.

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì là một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ hơn 9 tháng liền, và đã được dịch ra trên 20 thứ tiếng trên thế giới.

Hãy gửi yêu cầu nhận sách của bạn trong mục liên hệ, chúng tôi sẽ gửi ebook trực tiếp đến email hoặc gửi đường dẫn để bạn tải sách về.
CHIA SẺ